Čevizović d.o.o., Donji Kraljevec potpisao s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt: “Ulaganje u strojeve za proizvodnju ugostiteljske opreme ” u okviru natječaja E-impuls.

Prijavitelj projekta: Čevizović d.o.o., Donji Kraljevec

Svrha projekta:

Povećanje produktivnosti smanjenjem vremena savijanja lima i optimalizacijom potrošnje materijala, zapošljavanje dvoje djelatnika, povećanje prihoda za 15% u m+2 godini, pozitivno djelovanje na poduzeće i njegove djelatnike u smislu povećanja broja narudžbi, sigurnosti budućeg poslovanja te povećanja konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu.

Očekivani rezultati projekta:

  • Kvalitetnija, brža i povećana proizvodnja

  • Povećanje prihoda za 15% u m+2 godini

  • Zapošljavanje dodatna dva djelatnika

  • Jačanje konkurentnosti poduzeća

Kratki opis projekta:

Ovim projektom namjeravaju se nabaviti strojevi za proizvodnju ugostiteljske opreme (točnije škare za lim i apkant preša) kako bi se povećala produktivnost i kontkurentnost poduzeća Čevizović d.o.o. Kupnjom navedene opreme, poduzeće bi izravno smanjilo vrijeme rezanja lima koji je osnovna sirovina u proizvodnji ugostiteljske opreme, optimaliziralo potrošnju materijala te povećalo broj narudžbi. Obzirom da će nova oprema doprinijeti prošrienju poslovanja, poduzeće će zaposliti dodatna dva djelatnika, a postojećima osigurati sigurnost budućeg zaposlenja kroz povećanje konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu.

Ukupna vrijednost projekta je 335.944,50 kn, a dodjeljena bespovratna sredstva EU iznose 226.385,88 kn.

 

Poduzeće Čevizović d.o.o. nabavilo strojeve sredstvima E – impulsa


2016. godine poduzeće Čevizović d.o.o. prijavilo je na natječaj E – impuls projekt „Ulaganje u strojeve za proizvodnju ugostiteljske opreme“ te su mu odobrena bespovratna sredstva za nabavu Apkant preše u vrijednosti 129.500,00 kn (bez PDV – a) i Škara za lim u vrijednosti 135.000,00 kn (bez PDV – a). Navedeni strojevi pušteni su u pogon u veljači 2018. godine.
Navedenim strojevima poduzeće će povećati vlastitu produktivnost i konkurentnost, optimizirati potrošnju materijala te povećati broj narudžbi.
Ovaj uspješan projekt poduzeće Čevizović d.o.o. provodi u suradnji s konzultantskim poduzećem Tetida d.o.o. koje, osim apliciranja na natječaj E – impuls, obavlja aktivnosti vođenja samog projekta.


Čevizović d.o.o. Donji Kraljevec, potpisao je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt: “Ulaganje u strojeve za proizvodnju ugostiteljske opreme ” u okviru natječaja E-impuls.


Dana 07. svibnja 2018. godine, donesena je Odluka o plaćanju u visini 226.234,89 kn za projekt vrijedan 269.327,25 kn.


Ovim projektom nabavili su se strojevi za proizvodnju ugostiteljske opreme (škare za lim i apkant preša) kako bi se povećala produktivnost i kontkurentnost poduzeća. Kupnjom navedene opreme, poduzeće je smanjilo vrijeme rezanja lima koji je osnovna sirovina u proizvodnji ugostiteljske opreme, optimaliziralo potrošnju materijala te povećalo broj narudžbi. Obzirom da je nova oprema doprinijela prošrienju poslovanja, poduzeće je zaposlilo jednog djelatnika i planira zapošljavanje još jednog.